Toezichthouders

De speerpunten van 2019

Onderwijskwaliteit, ontwikkeling van leerlingen, ontwikkeling van leerlingaantallen.

Personele bezetting kwantitatief en kwalitatief op orde houden, in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Onderwijsinspectie van de stichting en enkele scholen binnen de stichting.

Huisvesting van scholen en het bestuursbureau.

Financiën

Koersplan 2020-2024.