Onze Leerlingen

Onze Leerlingen

Het leerlingenaantal neemt sinds schooljaar 2018-2019 licht af. Ook voor de komende jaren houden we rekening met een lichte daling van het aantal leerlingen. Ons marktaandeel blijft gelijk.

De volgende ontwikkelingen kunnen van invloed zijn:

  1. De nieuwbouw in Baarn op de Noordschil die gepland staat voor 2022. Daardoor kan het aantal leerlingen op met name de Gaspard toenemen.
  2. De uitbreiding van Soesterberg, waar de bevolking zal toenemen van 6000 naar 9000 inwoners. Er verschijnt nieuwbouw op verschillende locaties. De Postiljon verplaatsen we naar een nieuw te bouwen wijk in 2022. We verwachten dat hiermee het aantal leerlingen op de Postiljon zal toenemen.
  3. De ontwikkelingen in de wijk Smitsveen in Soest kunnen effect hebben op het voortbestaan van één van onze scholen daar.