Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

De speerpunten van 2019

Nieuw privacybeleid

Aanscherpen gedragscode voor medewerkers

Inzet werkdrukgelden

4 jaarlijks inspectieonderzoek stichting

Ontwikkeling Koersplan 2020 – 2024.