Onze Verbeterdoelen voor 2020-2024

Onze Verbeterdoelen voor 2020-2024

Doelgericht leren

  • Onze schoolteams werken vanuit doorgaande leerlijnen en leerdoelen. Ze formuleren en monitoren leeropbrengsten.
  • Onze schoolteams geven vorm en inhoud aan de Christelijke identiteit.

Waardevol werken

  • Schoolteams experimenteren onderbouwd met onderwijsinnovatie en anders organiseren van onderwijs.
  • Er is strategisch en toekomstgericht HR-beleid.

Samen sturen

  • Met ons vernieuwde stelsel voor kwaliteitszorg, kunnen we beter sturen op onze onderwijskwaliteit.
  • Door kennis te delen en beter samen te werken, kunnen onze schoolteams samen de onderwijskwaliteit op al onze scholen verder verbeteren.

Onze prestaties in 2019

Hoe deden onze scholen het in 2019? De basiskwaliteit was op al onze scholen op orde – met uitzondering van de Waterinkschool. Daar was volgens de Onderwijsinspectie ruimte voor verbetering als het gaat om ‘zicht op ontwikkeling’, ‘didactisch handelen’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘kwaliteitscultuur;. Onze medewerkers zijn er in geslaagd de kwaliteit op peil te brengen. Bij een nieuwe inspectie in het voorjaar van 2020 kreeg de Waterinkschool het predicaat ‘goed’ voor het onderdeel kwaliteitszorg. De overige onderdelen werden gewaardeerd met ‘voldoende’.