Onze Missie en Visie

PCBO staat voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs. Wij zien het als onze missie om onze leerlingen in Baarn en Soest onderwijs te bieden dat op het christelijk geloof is geïnspireerd. Onze verbondenheid met de protestants christelijke traditie geeft ons een open houding naar de ander en de wereld om ons heen. Deze open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en moed. Betrokkenheid bij de ander, verantwoordelijkheid nemend voor de samenleving waarin wij leven, vertrouwen in het goede van mensen en moed om steeds opnieuw het gesprek op te zoeken over wat wezenlijk voor ons is. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt.
Vanuit deze uitgangspunten bieden we onderwijs waarin onze kinderen en medewerkers
  • Er mogen zijn, elk met hun eigen talenten en beperkingen;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander, de wereld dichtbij, maar ook veraf;
  • De wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid leren ontdekken;
  • De juiste kennis en informatie leren filteren om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen;
  • Een stevig fundament vergaren om steeds weer te leren en zich steeds verder te ontwikkelen.