Ons Koersplan voor 2020-2024: ‘Onderbouwd Onderwijs met Oog op het Kind’.

Ons Koersplan voor 2020-2024: ‘Onderbouwd Onderwijs met Oog op het Kind’.

Een van de hoogtepunten van 2019 was de ontwikkeling en vaststelling van ons nieuwe Koersplan: ‘Onderbouwd Onderwijs met Oog op het Kind’.

Het nieuwe Koersplan is gebaseerd op drie kernwaarden: Doelgericht Leren, Waardevol Werken, Samen Sturen. Ze krijgen gestalte in ‘parels’ – kwaliteitseisen die we al hebben gerealiseerd – en een aantal verbeterdoelen. Daarin gaan we verder dan alleen de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie en het SWV.

Bekijk de video animatie van ons koersplan 2020-2024

Onze Parels